מגמת תקשוב מכשירה את תלמידיה להשתמש בטכנולוגיות מחשוב ותקשורת. התלמידים במגמה לומדים את מקצועות הבסיס לעולם המחשוב, דרך לימוד מערכות תקשורת, מערכות פתוחות, מערכות יישומים גרפיות, מערכות מידע וידע ומערכות קנייניות.
התלמידים יכירו את מערכות ההפעלה והתקנת יישומים התואמים את הדרישות.

 

מה לומדים במגמה?

המגמה מכשירה את תלמידיה להשתמש בטכנולוגיות מחשוב ותקשורת. התלמידים במגמה לומדים את מקצועות הבסיס לעולם המחשוב, דרך לימוד מערכות תקשורת, מערכות פתוחות, מערכות יישומים גרפיות, מערכות מידע וידע ומערכות קנייניות.

המגמה מכשירה את תלמידיה להשתמש בטכנולוגיות מחשוב ותקשורת. התלמידים במגמה לומדים את מקצועות הבסיס לעולם המחשוב, דרך לימוד מערכות תקשורת, מערכות פתוחות, מערכות יישומים גרפיות, מערכות מידע וידע ומערכות קנייניות.

התלמידים יכירו את מערכות ההפעלה והתקנת יישומים התואמים את הדרישות.
המגמה מכשירה את התלמידים להיות אנשי System במערכות התקשוב, אותם בעלי מקצוע אשר מכינים את התשתית ועוסקים בהתקנת המחשב, טיפול בתקלות, חיבור לרשת, התקנת מערכות האבטחה וקשר עם חברות הייטק הנותנות שירותי System.

הלימודים כוללים לימודים עיוניים ויישום החומר הנלמד באמצעות עבודה במעבדות תקשורת ומעבדות פירוק והרכבה וירטואליות ופיזיות. על התלמידים להגיש פרויקט במהלך לימודיהם ועבודת גמר בתום הלימודים. התלמידים לומדים עבודה עם מערכות ליצירת רשתות מחשבים ותקשורת וניהול מערכות תקשורת.

 

 

רציונל המגמה

מגמת תקשוב נועדה לתלמידים שאינם פונים למדעי המחשב ובכל זאת רוצים להשתלב בעולם ההייטק. המגמה מאפשרת לתלמידים לרכוש ידע בתחום ה- IT יחד עם התמחות המתאימה לכישוריהם.

בעולמינו בצד כל מערכות ההייטק קיימים אנשי system. אותם בעלי מקצוע אשר מכינים את התשתית. התקנת המחשב, טיפול בתקלות, חיבור לרשת, התקנת מערכות האבטחה וקשר עם חברות ההייטק הנותנות שירותי System. אנו פוגשים באנשי מקצוע אלו יותר ויותר ובעצם כל מוסד הקשור בתשתיות מחשוב זקוק לאנשי מקצוע אלו.

חברת ההייטק ( Cisco) הודיעו שתלמידים הלומדים במגמה ומצליחים בבחינות הסיום (בגרות) יוכלו לקבל מחברות ההייטק תעודה ישראלית המכירה במומחיותם בתחומים עליהם נבחנו בבגרות (משרד החינוך אינו אחראי להצהרה זו אך אנחנו מדווחים עליה). תעודה זו תאפשר לבוגרים להשתלב בעבודה ולפתוח בפניהם את הצוהר בהשתלמויות עתידיות במהלך חייהם.

 

 

מבנה לימודים על פי התוכנית החדשה:

מגמת תקשוב מכשירה את תלמידיה להשתמש בטכנולוגיות מחשוב ותקשורת. התלמידים במגמה לומדים את מקצועות הבסיס לעולם המחשוב, דרך לימוד מערכות תקשורת, מערכות פתוחות, מערכות יישומים גרפיות, מערכות מידע וידע ומערכות קנייניות.

ההתמחויות במגמה פונות לתחומים הבאים בתקשורת:

תחום העוסק בבניות מערכות תקשורת עבור תשתיות תקשוב, מערכות אבטחה, חוות שרתים, הכרת מערכות ההפעלה בתחום הקוד הפתוח וטיפול במערכות אלו (התקנה, אבטחה ותחזוקה).

התלמידים יכירו את מערכות ההפעלה והתקנת יישומים התואמים את הדרישות.

מגמת תקשוב מכשירה את התלמידים להיות אנשי System במערכות התקשוב, אותם בעלי מקצוע אשר מכינים את התשתית ועוסקים בהתקנת המחשב, טיפול בתקלות, חיבור לרשת, התקנת מערכות האבטחה וקשר עם חברות הייטק הנותנות שירותי System.

הלימודים כוללים לימודים עיוניים ויישום החומר הנלמד באמצעות עבודה במעבדות תקשורת ומעבדות פירוק והרכבה וירטואליות ופיזיות. על התלמידים להגיש פרויקט במהלך לימודיהם ועבודת גמר בתום הלימודים. התלמידים לומדים עבודה עם מערכות ליצירת רשתות מחשבים ותקשורת וניהול מערכות תקשורת

סמלי השאלונים החדשים במגמת תקשוב

30% יחידה פנימית (תקשוב א’) – 791283.

70% הערכה חיצונית(תקשוב ב’-ג’ – 791381.

פרויקטים

3 יח”ל – 794387.

5 יח”ל – 794589.

 

 

מבנה מגמת תקשוב מתוך אתר המגמה במשרד החינוך:

התכנית מיועדת לתלמידים שמתחילים את לימודיהם בכיתה י’ ובנויה בהתאם למדיניות משרד החינוך ללמידה משמעותית.

תלמידי כיתה י”א וכיתה י”ב ייבחנו לפי תכנית הלימודים.

מקצוע מערכות תקשוב הוא מקצוע היררכי המחייב למידה סדורה ורציפה על מנת להבין לעומק את התחום הן בנושאים התאורטיים והן בנושאים המעשיים, המחייב עבודת מעבדה (Hands-on).

לאור כל זאת בצענו גם את חלוקת התכנים במערכות תקשוב עניין ההיבחנות, דהיינו ל- 70% היבחנות חיצונית ול- 30% היבחנות פנימית.

נושאי החובה הם “מערכות תקשוב ב’ ” ו”מערכות תקשוב ג'” והם מהווים 70% מתכנית הלימודים. על נושאים אלה התלמידים ייבחנו בבחינה חיצונית.

הנושא “יחידת התנסות במעבדה”, המהווה 30% מכלל תכנית הלימודים, מומלץ כנושא להערכה פנימית.

 

מורי המגמה

  • ארביב עופר

    רכז המגמה