תוכנית התגבורים

בזכות האמונה באדם

בית ספרנו קולט באהבה, בברכה ובנכונות רבה תלמידים מהעיר פתח תקווה.

אנו ערוכים לתת מענה לתלמידים טובים, לטפח, לקדם וללמד תלמידים בעלי קשיי למידה שונים, מתוך אמונה ביכולת האישית הטמונה בכל אחד ואחת מהם לסיים את לימודיהם ולהצליח בבחינות המקצוע והבגרות.

הרב תחומי עמל א' מראים עלייה משמעותית בזכאות לבגרות

  • הזכאות לבגרות עלתה בתשע"ו לעומת לשנה"ל תשע"ה ב- 12%! העלייה המשמעותית היא בזכותם האדירה של אנשי הקרן לקידום החינוך בישראל. הקרן תרמה לתיכון עמל א' סכום של 260,000 ₪, סכום אשר נותב כולו לתגבורים לבגרות י"א ו-י"ב.