תיכון פ"ת א' – בית ספר ירוק

תיכון פ"ת א' חותר ליישום עקרונות הקיימות.

העקרונות המנחים כוללים למידה על הסביבה,

יישום אורח חיים מקיים ופעילות תלמידים ומורים

המקדמת שינוי בתודעה וביחס הקהילה לסביבה.

 

בית ספר מתמודד בשנה"ל תשפ"א להסמכה כבית ספר ירוק.

 

לחץ כאן כדי לראות כיצד ביה"ס פועל במטרה להגביר מודעות לנושאי איכות הסביבה ולהביא לשינוי התנהגותי, ברמה הכלל בית ספרית