רישום ללימודים טכנולוגיים במכללה הטכנולוגית בעמל א' פתח תקווה.

רישום ללימודים טכנולוגיים במכללה הטכנולוגית בעמל א' פתח תקווה

בעקבות התנאים המיוחדים בשנה״ל תש״פ – תשפ״א ו"משבר הקורונה",
צה״ל נותן במתכונת חריגה, גם לתלמידי יב ' שלמדו במסלולים שאינם נוגעים למקצועות הנדסת המכונות
והנדסת תחבורה, אפשרות רישום ללימודים טכנולוגיים במכללה הטכנולוגית בעמל א' פתח תקווה.
זאת על מנת להיענות לצרכי המשק והצבא הגוברים בעת הזאת.
האישור לאפשרות רישום ניתן רק עבור שנת הלימודים הבאה תשפ״ב בלבד, כהוראת שעה.
תלמידות ותלמידים מכל המגמות בעמל א' פתח תקווה , המסיימים השנה את לימודיהם בחטיבה העליונה,
ומעוניינות/מעוניינים להסב את מסלול לימודיהן/ם לתואר הנדסאי, תואר שרובו הגדול ממומן על ידי צה״ל,
מוזמנים לפנות לרכז המכללה אייל דרי .
(מצטיינים במסלול יוכלו להמשיך ללימודים לתואר בהנדסה בהתאם לקריטריונים הצבאיים)

פתיחת המכללה ומספר המקומות בה מוגבל. ולכן יש להקדים ולהגיש בקשה לרישום.

לפרטים נוספים