תוכנית מפרש לחיים

תוכנית מפרש הינה תוכנית חינוכית ערכית שבה התלמידים תורמים לקהילה הבית ספרית או העירונית במהלך לימודיהם בתיכון.

מטרתה העיקרית של התוכנית היא להכין את התלמיד להשתלבות בחברה הדמוקרטית הבוגרת כאזרח מעורב ופעיל, המוכן לתרום וליזום לשיפור איכות החיים בקהילה בפרט ובמדינה בכלל.

התנסות זו מחזקת אצל התלמידים את הרגישות לזולת ולאחר בחברה, את תחושת האכפתיות, השייכות למקום ותחושת המסוגלות האישית.